• Ελληνικά
  • English

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ GAMING HALL

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ PLAY
(ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ)
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ Ή (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ) ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
69
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΕΤΑΙΡΙΑΣ)
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ Ή ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Παρακαλούμε διευκρινίστε τη γεωγραφική προτίμησή σας [μέχρι πέντε (5) περιοχές – για κάθε περιοχή διευκρινίστε Νομό και Περιοχή/Πόλη]