• Ελληνικά
 • English

Ανάπτυξη Δίκτυου Kαταστημάτων VLT

Ανάπτυξη Δικτύου Καταστημάτων

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα εγκαταστήσει τα 16.500 παιγνιομηχανήματα που έχει δικαίωμα

·         -  Με τη δημιουργία καταστημάτων (Gaming Halls) τα οποία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό, θα είναι ανεξάρτητοι αμιγείς χώροι , όπου θα εγκατασταθούν μέχρι 25 παιγνιομηχανήματα.

·         -   Στο ήδη υπάρχον δίκτυο καταστημάτων ΟΠΑΠ Α.Ε. , τα οποία θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στον κανονισμό, οπού θα εγκατασταθούν μέχρι 3 παιγνιομηχανήματα.


Επιδίωξη της ΟΠΑΠ είναι να αναπτύξει ένα δίκτυο καταστημάτων τα οποία θα προσφέρουν στους παίκτες ένα άνετο, όμορφα διαμορφωμένο χώρο ψυχαγωγίας όπου θα μπορούν να παίζουν με ασφάλεια, διακριτικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητά τους.

Στα καταστήματα VLTs θα επιτρέπεται:

 • Η διάθεση φαγητού, αναψυκτικών και πιθανώς χαμηλής περιεκτικότητας αλκοολούχων ποτών (μπύρα, κρασί) μέσω μηχανημάτων αυτόματης πώλησης (vending machines). Τα καταστήματα VLT δεν επιτρέπεται να είναι υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Το κάπνισμα σε συγκεκριμένους χώρους που δεν θα ξεπερνούν το 50% του συνολικού εμβαδού του καταστήματος.

Με την ανάπτυξη του δικτύου των καταστημάτων VLT η ΟΠΑΠ Α.Ε. σκοπεύει κυρίως:

 • Να παρέχει χώρους που θα σχεδιαστούν και θα λειτουργήσουν με βάση βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία ανταπόκρισης στις ανάγκες των πελατών.
 • Να καταστήσει δυνατή την καλύτερη εφαρμογή κανόνων υπεύθυνου παιχνιδιού – η παρουσία παιγνιομηχανημάτων σε περιορισμένο αριθμό σημείων θα διευκολύνει την αποτελεσματική επίβλεψη / έλεγχο λειτουργίας τους.
 • Να αυξήσει τη δυνατότητα περιορισμού / εξάλειψης της παράνομης αγοράς προσφέροντας «παρόμοιες» αλλά νόμιμες και ασφαλείς εμπειρίες σε σημερινούς πελάτες των παράνομων χώρων.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό όπως  έχει  οριστεί από την ΕΕΕΠ, το κάθε κατάστημα θα απέχει συγκεκριμένη απόσταση από σχολεία και η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει σκοπό να τηρήσει διακριτικές αποστάσεις και από άλλα ευαίσθητα σημεία όπως π.χ. εκκλησίες. Επίσης σε όλα τα καταστήματα  θα υπάρχουν ειδικές σημάνσεις που θα διακρίνουν ότι το συγκεκριμένο κατάστημα είναι πιστοποιημένο και λειτουργεί νόμιμα.

Τέλος, το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, σύμφωνα με τον Κανονισμό, μπορεί να είναι από τις 10:00 πμ μέχρι τις 2:00 πμ της επόμενης ή εάν πρόκειται για ημέρα Παρασκευή ή Σάββατο ή παραμονή επίσημης αργίας, από τις 10:00 πμ μέχρι τις 4:00 πμ της επόμενης. Τα Gaming Halls θα επιτρέπεται να λειτουργούν λόγω τοπικών εορτών, εποχικότητας και εθνικών αργιών επί 24ωρης βάσεως για μέγιστο χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών ετησίως . Η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα αναπτύξει τις δικές της πολιτικές ωραρίων που μπορεί να διαφέρουν ανά περιοχή εντός των παραπάνω ορίων που ορίζονται από τον Κανονισμό.

Υπεύθυνοι Καταστημάτων

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει αναπτύξει μια ενδελεχή διαδικασία επιλογής των Συνεργατών των καταστημάτων στους οποίους θα δοθεί το δικαίωμα εκμετάλλευσής τους. Οι Συνεργάτες θα πρέπει να διαθέτουν κάποιες προϋποθέσεις ώστε να μπορούν να πιστοποιηθούν από την ΕΕΕΠ (π.χ. ηλικία 25 – 60 ετών, μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, λευκό ποινικό μητρώο, πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κλπ).

Επιπρόσθετα, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα αξιολογήσει τον κάθε υποψήφιο / αιτούντα να αναλάβει την εκμετάλλευση κάποιου καταστήματος και θα τον προετοιμάσει μέσω ενός εκτενούς και αυστηρού προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης να αναλάβει τη διαχείρισή του.

Τι σημαίνει η συνεργασία μας

Ο συνεργάτης – εσείς – θα λειτουργεί ένα καταστημα VLT το οποίο θα κατασκευαστεί και θα διαμορφωθεί υπό την ευθύνη της ΟΠΑΠ.

Η ΟΠΑΠ θα είναι υπεύθυνη για τα παρακάτω:

 • Σχεδιασμό και κατασκευή του καταστήματος
 • Παράδοση, με «το κλειδί στο χέρι», ενός πλήρως λειτουργικού καταστήματος (διαπραγμάτευση με κατασκευαστές και όλους τους απαραίτητους προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών π.χ. υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας, ώστε να εξασφαλισθεί οικονομία κλίμακας)
 • Προμήθεια των Παιγνιομηχανημάτων και των περιεχόμενων παιχνιδιών
 • Παροχή υπηρεσιών συντήρησης στο κατάστημα καθώς και συντήρηση ολόκληρου του τεχνολογικού εξοπλισμού του καταστήματος
 • Παροχή εγχειριδίου με όλες τις λειτουργίες, το οποίο θα καθοδηγεί και θα βοηθά τον υπεύθυνο καταστήματος στην λειτουργία της επιχείρησής του

Ο Διαχειριστής θα είναι υπεύθυνος για τα ακόλουθα:

 • Καθημερινή λειτουργία του καταστήμτος σε πλήρη συμμόρφωση με τον Κανονισμό της Ε.Ε.Ε.Π., τις πολιτικές και τις λειτουργικές διαδικασίες της ΟΠΑΠ
 • Εξυπηρέτηση πελατών – παραγόμενο κέρδος του καταστήματος, ενώ παράλληλα θα ακολουθούνται και θα προωθούνται πρακτικές για το υπεύθυνο παιχνίδι
 • Ορθή διαχείριση των εξόδων (συμπεριλαμβανομένου του κόστους)
 • Προκαταβολή κεφαλαίου για κατασκευή και την προετοιμασία του καταστήματος
 • Διατήρηση του καταστήματος σε άριστη λειτουργική κατάσταση

Πώς θα λειτουργεί οικονομικά

Η αμοιβή των Πρακτόρων ορίζεται σε ποσοστό 36% επί του καθαρού εσόδου (Net Gaming Revenues) των Παιγνιομηχανημάτων.

Καθαρό έσοδο = το ποσό που δημιουργείται όταν από το μικτό έσοδο αφαιρεθεί ο αναλογούν φόρος παιγνίου (Μικτό έσοδο – Φόρος Παιγνίου)

Μικτό έσοδο = το ποσό που δημιουργείται όταν από το ποσό του στοιχηματισμού Παικτών αφαιρεθούν τα κέρδη των Παικτών (Ποσό στοιχηματισμού Παικτών - Ποσό κερδών Παικτών).

Ποσό στοιχηματισμού Παικτών = το άθροισμα της αξίας των στοιχημάτων των Παικτών (συμπεριλαμβανομένων και των ποσών της ανακύκλωσης, δηλαδή ποσών που κέρδισαν οι Παίκτες και τα έπαιξαν).

Ποσό κερδών Παικτών = το άθροισμα της αξίας των κερδών των Παικτών (συμπεριλαμβανομένων και των ποσών της ανακύκλωσης, δηλαδή ποσών που κέρδισαν οι Παίκτες και τα έπαιξαν).