• Ελληνικά
  • English

Ενημέρωση για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

Ενημέρωση για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

O ΟΠΑΠ, σε εναρμόνιση με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΕΕ ανανεώνει την «Ενημέρωση για τη Χρήση των Προσωπικών Δεδομένων στα Play Games», προσφέροντας ακόμα μεγαλύτερη διαφάνεια αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Για τα σχετικά έγγραφα πατήστε  εδώ